Leef in Balans

 

Kranten en tijdschriften

Te verwachten symptomen bij verbeterde voeding
(door Dr. Stanley S. Bass)

Als er aan mij gevraagd zou worden welke de grootste misverstanden zijn en wat de meeste verwarring geeft op het gebied van voeding, dan zou ik meteen moeten antwoorden: het verkeerd begrijpen en interpreteren van de symptomen en veranderingen van een beter voedingsprogramma.

Wat wordt er nu bedoeld met een beter voedingsprogramma?

Het is het nuttigen van voedsel van een hoge kwaliteit ter vervanging van voedsel van mindere kwaliteit. Als iemand bijv. proteïnerijk voedsel, zoals varkensvlees, vervangt door rundvlees, dan kan het rundvlees gezien worden als de betere van de twee, omdat het lichter verteerbaar is, minder verzadigde vetten bevat, enz. Kip is beter dan rundvlees en vis is weer beter dan kip, omdat het snel verteert en nog minder verzadigde vetten bevat. Bonen, linzen en erwten, mits gegeten met groeten, staan bovenaan de lijst van gezonde voeding. Als we ons meer richten op kwaliteit, dan komen we al gauw terecht bij proteïnerijk voedsel dat onverhit gegeten wordt, zoals kaas, die ongezouten is en vervaardigd wordt uit rauwe melk. Vervolgens gaan we een stapje verder naar noten en zaden die in hun oorspronkelijke vorm gegeten worden (rauw en ongezouten).

Kortom:

Hoe natuurlijker de vorm waarin het voedsel geconsumeerd worden, rauw en onverhit, hoe hoger de kwaliteit. In deze vorm blijven de enzymen intact. De werking van de aminozuren is optimaal. Mineralen, vitaminen, sporenelementen, koolhydraten en "levenskracht"blijven aanwezig.
Deze "levenskracht" stelt het lichaam in staat om gezond weefsel te reproduceren.

De kwaliteitskwalificaties, zoals beschreven bij de analyse van proteïnerijk voedsel zijn ook toepasbaar op koolhydraten (zetmeel en suiker), vetten en mineraalrijk voedsel.

De kwaliteit van het voedingsprogramma kan natuurlijk ook verbeterd worden door het vermijden van vergiftigende stoffen zoals koffie, thee, chocolade, tabak, zout, peper enz.

Wat is nu het verband tussen kwalitatief goed voedsel en het herstellen van een ziekte?
In een notendop: Hoe hoger de kwaliteit van ons voedsel, hoe sneller het herstel, vooropgesteld dat het lichaam in staat is het voedsel goed te verteren en op te nemen. Daar moet aan toegevoegd worden dat men enige kennis dient te hebben van:

a) goede voedselcombinaties;
b) de juiste volgorde van consumptie tijdens de maaltijd; (licht verteerbaar voedsel dient eerst genuttigd te worden, vervolgens de wat zwaardere voeding en ten slotte de meeste geconcentreerde;
c) de juiste hoeveelheid van iedere soort te consumeren voedsel en;
d) de juiste etenstijd (als men trek krijgt en niet op vaste tijden)

Wat gebeurt er nu als iemand deze regels volgt en besluit de kwaliteit van het geconsumeerde voedsel te verbeteren? Zowel in het lichaam als in de hersenen gebeuren er opmerkelijke dingen. De ongelofelijke intelligentie die in iedere cel aanwezig is en de wijsheid van het lichaam t.a.v. haar functioneren worde meteen duidelijk. Het zou zo gezegd kunnen worden: als de kwaliteit van het voedsel dat in het lichaam gebracht wordt, hoger is dan de kwaliteit van het lichaamsweefsel dan begint het de minder gekwalificeerde materialen en weefsels af te stoten om plaats te kunnen maken voor superieure materialen, die gebruikt kunnen worden voor de aanmaak van nieuw en gezonder weefsel. Dit is het plan van de natuur, van de evolutie. Het lichaam is erg selectief en richt zich ALTIJD op de verbetering van de gezondheid. Het slaagt daar in, tenzij wij al te zeer ingrijpen. Alleen dan kunnen we niet herstellen en degenereren we verder totdat we ziek worden. De zelfherstellende aard van veel aandoeningen zoals verkoudheid, koorts, snijwonden, zwellingen, verwondingen enz. illustreren hoe het lichaam gericht is op gezondheid, tenzij wijzelf het proces stopzetten.

Welke symptomen of signalen worden evident als we kwalitatief slecht voedsel laten staan en vervangen door superieure voeding, die activerende werkt en natuurlijker is, dan voedsel waar we aan gewend waren?

Als het gebruik van giftige stimulerende middelen zoals koffie, thee, chocolade of cacao plotseling worden stopgezet, krijgt men doorgaans last van hoofdpijn en er is een algehele
achteruitgang merkbaar. Dit wordt veroorzaakt door het afstoten door het lichaam van de gifstoffen cafeïne en thebromine, die worden verwijderd uit het weefsel en afgevoerd door de bloedbaan. Voordat de schadelijke stoffen hun eindbestemming bereiken of vernietigd worden, registreert het lichaam een irritatie, die geïnterpreteerd wordt als pijn, oftewel hoofdpijn. De achteruitgang wordt veroorzaakt door een langzamer hartslag. Dit is de rustfase, die volgt op stimulering van de hartactiviteit door toediening van bepaalde vergiften, die stimulators worden genoemd. Een snellere hartslag veroorzaakt een opgewekt gevoel, een langzame hartslag daarentegen heeft depressies tot gevolg. Na ongeveer 3 dagen verdwijnen deze symptomen gewoonlijk en voelt men zich sterker omdat het lichaam zich herstelt.
In mindere mate gebeurt hetzelfde als we kwalitatief slechter voedsel laten staan en vervangen door betere voeding. Inferieur voedsel heeft meer bewerkingen ondergaan. Er zijn kruiden, zout en andere ingrediënten aan toegevoegd, waardoor het zeer stimulerend werkt dan minder geprepareerd en natuurlijk voedsel. Dierlijk voedsel zoals vlees, wild, vis enz. zijn stimulerender dan kaas, noten en plantaardige proteïnen. Het gevolg nu van minder stimulering door verbranding van dierlijk voedsel is een lagere hartslag - de rustfase - wat door de hersenen begrepen wordt als ontspanning en minder energieverbruik. Deze fase beslaat ongeveer 10 dagen en wordt gevolgd door een gevoel van meer kracht, welzijn en minder stress.

Laten we nu eens terugkeren naar de symptomen die ontstaan bij het vernieuwingsproces. Iemand die aan betere voeding begint en na een dag of 3 tot een week weer stopt, zal zeggen: Oh, ik voelde me veel beter bij mijn oude dieet - ik voel me zwakker door die nieuwe voeding". Hij had geen succes omdat hij zijn lichaam niet de kans heeft gegeven zich aan te passen en de eerste fase, die van herstel, af te maken. Als hij iets langer had gewacht, zou hij zich veel beter zijn gaan voelen dan voorheen.

Tijdens de 1e fase (gemiddeld ongeveer 10 dagen tot een paar weken), verplaatst de vitale energie, die zich gewoonlijk in de periferie of buitenste delen van het lichaam (zoals de spieren en de huid) bevindt, zich naar de vitale inwendige organen en begint de wederopbouw. De verplaatsing van kracht naar binnen geeft het gevoel, minder energie in de spieren te hebben, wat door de hersenen wordt geïnterpreteerd als zwakte. Eigenlijk neemt de kracht juist toe, maar het grootste gedeelte wordt gebruikt voor de opbouw van belangrijkere organen en er is dus minder energie voorhanden voor spierkracht.
De zwakte die men voelt is niet echt, maar eerder een hergebruik van kracht voor de vitale delen. Op dit moment is het belangrijk dat de persoon minder energie gaat verbruiken en meer rust neemt of slaapt. DIT IS DE CRUCIALE FASE en als de betreffende persoon blijft grijpen naar stimulerende middelen van welke soort dan ook, dan ontneemt hij het lichaam de vernieuwende werking. Het is belangrijk, dan men geduld en geloof heeft en rustig afwacht; na enige tijd krijgt men veel meer kracht dan voorheen. Succes en herstel of verbetering van de gezondheid hangt af van een goed begrip t.a.v. dit punt: INZIEN dat het lichaam vitale energie gebruikt voor cruciaal inwendig werk en die NIET verspeelt aan uitwendige taken, zoals spierbewegingen. Wees wijs, neem wat rust en ontspan je. Bepaal je tot je werk en sociale verplichtingen tot het moeilijkste voorbij is.

Als je de nieuwe voedselgewoonten vasthoudt en langzamerhand de kwaliteit van de voeding opvoert, openbaren zich interessante symptomen. Het lichaam begint aan een proces dat "speuren"genoemd wordt. De cellulaire intelligentie redeneert als volgt: Oh, kijk nu eens naar al die goede materialen die binnenkomen. Wat fijn, nu hebben we de kans al dat afval eens weg te gooien en een prachtig nieuw huis te bouwen. Laten we meteen beginnen. Laten we al die overbodige gal eens wegwerken uit de lever en de galblaas en naar de darmen sturen om afgebroken te worden. Laten we de slik uit de adervaten, slagaderen en haarvaatjes verwijderen. Die stinkende, gasvormende hersenspoelende massa heeft hier al veel te lang gezeten, weg er mee!! Dit reumatische bezinksel in de gewrichten moet nodig opgeruimd worden. Laten we deze vervelende conserveringsmiddelen, aspirines, slaaptabletten en medicijnen uit de weg ruimen, tezamen met de massa vet die ons het leven al zo lang zuur heeft gemaakt. Laten we door blijven gaan tot de klus helemaal geklaard is, totdat we een prachtig huis hebben en vanaf dat moment zullen we er voor zorgen dat we een prachtig, ideaal modelhuis houden".

Tijdens de aanvangfase (die catabolisme wordt genoemd) ligt het accent op de afbraak van weefsel. Het lichaam begint op te ruimen, het verwijdert kortweg alle afval dat opgeslagen is in het weefsel. In deze periode verwijdert het lichaam "de as uit de haard om een beter vuur aan te kunnen leggen". Het gaat om het verwijderen van de grove en directe ontstoppingen. Afval is eerder verwerkt dan er nieuw weefsel aangemaakt kan worden m.b.v. de nieuwe voeding. Dat wordt vertaald als gewichtsverlies. Na een tijdje wordt dat gevolgd door de 2e fase - stabilisatie.
Het gewicht blijft min of meer stabiel. Gedurende deze fase is de hoeveelheid afval dat dagelijks wordt afgevoerd gelijk aan de hoeveelheid weefsel dat gevormd wordt en vervangen wordt m.b.v. nieuwe en betere voeding. Dit gebeurt pas wanneer de overbodige en verstoppende stoffen uit het weefsel zijn verwijderd.

Na enige tijd volgt de 3e fase van opbouw (die anabolisme wordt genoemd), waarin het gewicht begint toe te nemen, ondanks het feit dat de voeding minder calorieën bevat.
Het meeste afval is nu verwijderd; het weefsel dat inmiddels is gevormd, is kwalitatief beter en duurzamer en kan niet zo gemakkelijk weer worden afgebroken. Weefsel vormt zich nu ook sneller. Dit wordt mogelijk gemaakt door een betere opname als gevolg van meer uitgebalanceerde voedselcombinaties. De behoefte aan voedsel vermindert en men kan gemakkelijker op gewicht blijven; de energie neemt toe ondanks kleinere hoeveelheden voedsel.
Veel mensen kunnen goed functioneren op 2 maaltijden per dag en uiteindelijk zelfs op 1 maaltijd per dag. Terwijl het lichaam voortdurend efficiënter wordt en door oefening minder gaat afbreken, hebben we steeds minder voedsel nodig om op krachten te blijven.
Hoe hoger het percentage rauw voedsel dat men tot zich neemt, hoe langzamer weefsel wordt aangetast. Een ziek lichaam behoeft in deze fase, waarin men in staat is om voor 100% op rauw voedsel te leven, een voorzichtig opgebouwd en uitgebalanceerd programma.

Terugkerend naar de zichtbare symptomen van een hooggekwalificeerd voedingsprogramma. Mensen die in het verleden aanleg hadden voor steeds terugkerende huiduitslag zullen regelmatig gifstoffen en schadelijke medicijnen wegwerken via de huid. Dit geeft opnieuw uitslag.
Als zij naar een arts stappen die niet op de hoogte is van dit voedselaspect, zal hij dit diagnosticeren als allergie. Men vraagt dan: hoe komt het nou, dat i beter eet dan ik ooit gedaan heb en toch achteruit ga? Men snapt niet dat het lichaam aan het "speuren"is. De huid wordt levendiger en actiever. Het gooit er meer en sneller gif uit nu het lichaam meer kracht opbouwt, nu slecht verteerbaar voedsel wordt vermeden. Doordat allerlei gifstoffen worden afgevoerd, wordt men behoed voor ziektes, die anders zouden ontstaan als men al dat afval in het lichaam zou behouden -mogelijkerwijs zou men geelzucht, nierafwijkingen, bloedziektes, hard- en vaatziekten, reuma, zenuwaandoeningen of zelfs kanker op kunnen lopen - afhankelijk van aanleg en structureel zwakke plekken.

Wees blij dat u de prijs nu betaalt via een eenvoudig uit te voeren plan.

Bij sommige mensen kan verkoudheid of koorts optreden, hoewel ze daar lange tijd geen last van hebben gehad. DIT IS DE NATUURLIJKE MANIER VAN OPRUIMEN. Ga er van uit, dat deze activiteiten, hoewel voor het moment even vervelend, constructief zijn.
Probeer deze symptomen niet te bestrijden met medicijnen of een grote dosis vitamines die zich concentreren en werken als een medicijn. Deze symptomen horen nu eenmaal bij het herstellingsproces; probeer daarom het herstel niet te herstellen.
Het zijn GEEN verschijnselen van een gebrek aan 1 of andere stof of allergische reacties - tenminste NIET als men goed eet voor wat betreft de kwaliteit, de hoeveelheid, de combinatie en de volgorde. Advies uit ervaring is hier zeer waardevol. Jammer genoeg bestaan er vandaag de dag weinig boeken die een volledige begeleiding geven aan de gemiddelde lezer.
Probeer begeleiding te krijgen van een arts of docent die specialistische ervaring heeft met dit verwarrende onderwerp: VOEDING IN RELATIE TOT GEZONDHEID EN ZIEKTE.

Het kan zijn dat u bijzonder eet voor wat betreft de hoeveelheid en de kwaliteit en alle regels in acht neemt, maar dat toch enkele symptomen zich aandienen. Degenen die in het verleden gezond geleefd hebben, die beter gegeten hebben en hun lichaam minder hebben blootgesteld aan teveel voedsel - zullen geen of zeer milde reacties waarnemen; maar ze kunnen ook symptomen krijgen die heel vervelend of acuut zijn. Degenen die minder goed geleefd hebben en die zichzelf meer vergiftigd hebben, zullen ernstiger symptomen ervaren als hun lever, nieren of andere belangrijke afbrekende organen beschadigd zijn. Pas wanneer ze zijn hersteld tot op een niveau van redelijk goed functioneren, zullen zich geen symptomen meer openbaren.

Hoofdpijn komt vooral in het begin voor; koorts kan ook de kop opsteken; de huid kan uitslag vertonen; er kan een korte aanval van diarree zijn, vermoeidheid en een gevoel van zwakte, een tegenzin in oefeningen, nervositeit, geïrriteerdheid, mentale depressies, vaak naar het toilet moeten enz. Toch vinden de meeste mensen hun reacties acceptabel en zijn ze bereid ze te dragen vanwege de vele veranderingen die al hebben plaatsgevonden en die iedere dag duidelijker worden. Dit werkt als een inspiratiebron.

De symptomen zullen variëren door de verschillen in materialen die worden afgebroken, de conditie van de organen die betrokken zijn bij de spijsvertering en de aanwezige hoeveelheid energie. Hoe meer men uitrust en slaapt als men symptomen heeft, hoe milder ze zijn en hoe sneller ze verdwijnen. Wees blij dat u symptomen heeft, REALISEER u dat uw lichaam elke dag jonger en gezonder wordt, omdat u steeds meer afvalstoffen wegwerkt die u uiteindelijk pijn, ziekte en lijden gebracht zouden hebben. Degenen die de vervelendste symptoomreacties hebben, maar toch volhouden tot ze succes bespeuren, omzeilen op die manier de ergste ziektes, die ze uiteindelijk zouden hebben ontwikkeld, als ze hun ondoordachte eetgewoonten hadden vastgehouden.

Verwacht niet kwaliteit op te kunnen bouwen - m.a.w. dat u zich door verbetering van de voeding elke dag lekkerder gaat voelen totdat het perfect is. Het lichaam heeft een cyclische natuur en gezondheid keert eerst terug in een reeks korter durende cycli.

Stel u voor, u begint met een beter dieet en voelt u zich een poosje veel beter. Na enige tijd krijgt u symptomen - u voelt zich wat misselijk en hebt last van een stinkende diarree. Na een dag voel je je beter dan voorheen en het gaat een tijdje prima. Dan wordt je plotseling verkouden, je hebt last van rillingen en een gebrek aan eetlust. Na 2 of 3 dagen (vooropgesteld dat u geen medicijnen o.i.d. genomen hebt) herstelt u ineens en u voelt zich beter dan u i jaren hebt gedaan. Laten we zeggen dat deze toestand 2 maanden heeft bestaan, als u plotseling jeuk of huiduitslag krijgt. U neemt er nog steeds niets voor in. De uitslag wordt feller, verergert en houdt 10 dagen aan. Ineens is ze verdwenen. Meteen daarna ontdekt u dat de geelzucht is verdwenen en dat u meer energie hebt dan ooit tevoren. De uitslag was de uitlaatklep voor de gifstoffen die in de lever aanwezig waren en de geelzucht veroorzaakten.
Zo vindt herstel plaats, als een cyclus van de Dow-Jones index aan het begin van herstel op de markt. U voelt zich beter; er komt een reactie en u voelt zich voor een tijdje minder goed. U herstelt en het gaat een poosje veel beter. Dan krijgt u een andere reactie die wat minder is dan de vorige. U herstelt en wordt nog beter. En zo gaat dat door; elke reactie is milder dan de vorige terwijl het lichaam schoner wordt, elke reactie is korter en wordt gevolgd door een steeds langere periode van welbevinden, totdat u het niveau van blakende gezondheid hebt bereikt. Nu bent u redelijk ziektevrij en uw humeur wordt steeds beter, u bent gelukkig omdat u zich gezond voelt. De geest opent zich en verbreedt uw horizon, uw ziel kan schreeuwen van vreugde. Ieder groot natuurkundige en wetenschapper die ooit geleefd heeft, was vol bewondering en eerbied voor de wonderen van het menselijk lichaam.
Ja, we zitten ingewikkeld en geweldig in elkaar. Laten we onszelf de kans geven om te ervaren wat het betekent een gezond en vol leven te hebben d.m.v. het nuttigen van natuurlijk voedsel. Want dit is werkelijk de 1e vereiste voor fysiek en mentaal welzijn.

Terug naar Kranten en tijdschriften.....

Ontwerp Liquid Mindz